Saturs

ĀVģ Galerija

2014/2015.gads
ĀVĢ jauktais koris dziesmusvētkos 2015 (foto avots: Līga Gaiķe)
Dziesmu un deju svētki - gājiens (foto avots: Liene Žīgure)
9.3 klases izlaidums
Gada noslēgums - 10.klases
Zigrīdai Teivānei - 60
Pēdējais zvans - 12.klases
Koru skate - pamatskola Foto: L.Līpenīte
Panākumu kliņģeris 2015
Hagen balvu pasniegšana
Ingmāra Līdakas grāmata “Zoodārzs manā pagalmā”
Hagen balvas finālisti
Fizikas demonstrējumi
Pavasaris - Skola - Sakura
Vokālo ansambļu konkurss "Balsis 2015"
Maijas Feldmanes jubileja
Konkurss informātikā - klātiene
Koru skate-7.9.klases. Foto:L.Līpenīte.
Meiteņu ansamblis un jauktais koris
ZPD Rīgas konference (foto: Ineta Krastiņa)
ZPD Rīga - informātikas sekcija ĀVģ
Spicprātis 2015.
Skolēnu un vecāku žūrija lasītavā
Balsis 2015 (Vokālo ansambļu konkurss)
Valsts ģimnāziju sanāksme
Viktors Kalniņš (Viks) skolā
Aerobika foto.K.Belousovs
Aerobika vidusskola
K.Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma pasākums
"Vainags" Lietuvā
Comenius Francijā
Ziemassvētku koncerts baznīcā
***Ziemassvētku egles*** 7.klases *** 8.klases *** 9.klases*** 10.klases*** 11.klases*** 12.klases
Žetonu vakars LU (foto:Vilnis Batiņš)
Žetonu vakars LU
ERASMUS - debates 122.kab.
ERASMUS - prezentācijas un ķīmijas demonstrējumi
ERASMUS - koncerts ĀVģ
Skolēnu preču tirdziņš
ERASMUS - viesu sagaidīšana lasītavā
Spicprātis 2014 Foto:Rūdolfs Afanasjevs 10.6 klase
Spicprātis 2014 mūsu skolēniem
Aerobika pamatskola
Literātija (lasītavas atklāšana)
Svētku koncerts 18.11
Vēstures konkurss (Foto:Reinis Krastiņš)
Vēstures konkurss 7 un 8 klases
Power Point konkurss 2014
TITAN 2014
Māra Zālīte mūsu skolā
7.klašu iesvētības Laura Līpenīte
7.klašu iesvētības Laura Zemīte
Karjeras diena
Ķīmijas nedēļa
Skolotāju diena koncerts
Skolotāju diena vestibils - foto Vilnis Baltiņš
LKA "Pieskāriens"
Sporta diena pmsk. - foto L.Līpenīte
Olimpiskā diena 2014 skolā
Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības
Sporta diena vidusskola
Adaptācijas diena 7 klases..un..Adaptācijas diena 10 klases
1.septembris - skolas pagalms
1.septembris - Skolotāji