Saturs

ĀVģ Galerija

2013/2014.gads
2.septembris - Skolotāji
2.septembris - skolas pagalms
Adaptācijas diena 1
Tikšanās ar dr.phil. Andi Klegeri no Kanādas ... Tikšanās ar Ievu Valdati
Sporta diena vidusskola
Olimpiskā diena 7.klases
Skolotāju diena - rīts (Foto Anna Ūdre)
Skolotāju diena - koncerts
Karjeras diena
Valsts ģimnāziju ikgadējā sanāksme
7.klašu iesvētības. Foto Reinis Krastiņš
Latviešu val. un literatūras MK pieredzes seminārs Cēsu pilsētas latviešu valodas skolotājiem
Iesvētības 10.2 klase <<>>Iesvētības 10.2 klase ārā
"Draugos ar PowerPoint" konkurss 2013.
Svētku koncerti: 10.klases***11.klases***12.klases
Latvijas neatkarības dienai veltīts vēstures konkurss - 7.klases
Meistarklase - Aivars Ančupāns
Spicprātis (foto - Agate Anna Grebže)
Ekselences balva
NBS orķestris skolā
Aerobika vidusskola
64.fizikas olimpiāde - 2.posms (mūsu skolā, mūsu skolēni)
Skolēnu mācību firmu tirdziņš
Video aerobika (katrs fails>1Gb) 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6
Ziemassvētku koncerts
Ziemassvētku egles 7.klases***8.klases***9.klases
Ziemassvētku egles 10.klases***11.klases***12.klases
Marija Brazovskas sveikšana jubilejā
Rolands Margenis un Kristaps Ronis viesojas skolā
Žetonu vakars 2014.
Spicprātis Rīgas pilsēta
Aerobika proģimnāzija Upenieks
Aerobika proģimnāzija Zembkovskis
Valstis un valodas
Andrim Zariņam - 50
ZPD Rīgas pilsēta
Lāse 2014 (volejbols) fināls Skonto halle
Fotostudijas "Mārīte" foto
Comenius ģeometrija noslēgums
Hagen balvas pasniegšana*** Hagen balvas finālisti
Sacensības informātikā - klātiene
Koru skate 2014 (foto:Laura Līpenite)
Hagen balvas pasniegšana
Hagen balvas finālisti
Sacensības informātikā - klātiene
Koru skate 2014 (foto:Laura Līpenite)
Lāse 2014.
ZPD Rīgas pilsēta
Andrim Zariņam - 50
Valstis un valodas
Aerobika proģimnāzija
Spicprātis
Panākumu kliņģeris AU
Panākumu kliņģeris SZ
Olimpieši un labākie ZPD un mācībās
Fotostudijas "Mārīte" foto
Comenius ģeometrija noslēgums
Svinīga liecību izsniegšana - 10.klases
Pēdējais zvans - 12.klases
Izlaidums - 12.1 un 12.5 klases