1988.-98.gads

1994_nosaukums_Izlaidums.jpg
1995.m.g_skolotaju_kopbilde.jpg
1995_96_mg_izlaiduma_bilde.jpg
1995_g_izlaidums_pie_brivibas_pieminekla.jpg
1995_g_klases_zetonu_vakars.jpg
1995_g_skolas_aktu_zale_skolotaji.jpg
1995_g_zetonu_vakars_skolotaji.jpg
1995_izlaidums1.jpg
1996_8junijs.jpg
1996_97_mg_skolotaju_kopbilde.jpg
1996_g_citas_klases_izlaidums.jpg
1996_g_izlaidums.jpg
1996_g_izlaidums1.jpg
1996_g_izlaidums2.jpg
1996_g_izlaidums3.jpg
1996_g_klases_izlaidums.jpg
1996_valsts_gimnazijas_statusa_pieskirsana.jpg
1996_valsts_gimnazijas_statusa_pieskirshana.jpg
1996_valsts_gimnazijas_statusi_pieskirsana.jpg
1997.02_zetonu_vakars.jpg
1997_2septembris_pedagogiskais_personals.jpg
1997_98_mg_skolotaju_kopbilde.jpg
1997_1998_agenskalna_valsts_gimnazija.jpg
1997_1998_avg_viru_koris_hagens.jpg
1997_1998_skolenu_parlamenta_locekli_un_direktore_gaile.jpg
1997_g_12_3_izlaidums.jpg
1997_g_60_gadu_jubileja_Klegerei.jpg
1997_g_izlaiduma_klase.jpg
1997_g_izrade_Dizais_burvis_tarpins_Sahirsahs.jpg
1997_g_uzruna_pie_skolas.jpg
1997_g_zetonu_vakars.jpg
1997_g_zetonu_vakars_2.jpg
1997_gaile_norvegija.jpg
1998.g_sk_Karlosones_dz_d.jpg
1998_17decembris_20gadu_jubilejas_koncerts_kongresu_nama.jpg
1998_g_pavasaris_skolas_pagalms.jpg
1998_g_zetonu_vakars_bildee_Z_Teivane.jpg
1998_izrade_sniegbaltis.jpg
1998_mikelsons_meija_kalpish.jpg
1998_nosaukums_Izlaidums_1.jpg
Pages:     1 2 3