Slideshow: 
   
 

1997_g_izrade_Dizais_burvis_tarpins_Sahirsahs.jpg