Labdien!

Šobrīd mani sauc Kristīne Kazaka, bet skolas laikā es biju Kristīne Tarasova.
Skolā sāku mācīties 1985. gadā 1. c klasē. Mana klases audzinātāja bija Aija Alksne.
Viens no maniem klases audzinātājiem bija arī Staņislavs Klismets.
Sākot no 8.a klases mana klases audzinātāja bija Lolita Žilvinska.
Pamatskolu beidzu 1993. gadā.
Paliku skolā un turpināju mācīties vidusskolā I kursā.
Skolu beidzu 1996. gadā.
Skolas laikā piedzīvoju arī skolas 300 gadu Jubileju. Ir pat saglabājušies dažādi materiāli par to jubileju, bet domāju, ka Jums pašiem arī tie ir. Ja tomēr nav, tad varu noskanēt un Jums aizsūtīt.
Skolas laikā bija arī mūzikas skolotājas Marijas Brazovskas 30 darba gadu jubileja. Pievienoju klāt ielūgumu maniem vecākiem. Pati piedalījos šajā koncertā dziedot korī.
Pievienoju arī visu pie manis esošo liecību ieskanētos attēlus. Skatos, ka man ir noklīdušas 9. klases un II un III kursa liecības.
Pievienoju arī apliecības par skolas beigšanu.
Tad vēl ieskanēju dažus diplomus, pateicības utt.
Man vēl ir daudzi Atzinības raksti, kurus izdevusi Skolu valde par piedalīšanos un dažādu vietu ieņemšanu olimpiādē. Pievienoju tikai vienu, jo īsti nezinu, vai tas attiecas uz mūsu skolu, jo izdevējs ir Skolu valde. Man ir arī Atzinības raksts par 5. vietu republikas fizikas olimpiādē. To es neieskanēju, bet ja nepieciešams, varu ieskanēt un atsūtīt.

Ceru, ka manis saglabātie dokumeti Jums noderēs.

Ar cieņu,

Kristīne Kazaka

PALDIES - ŠEIT VARAT REDZĒT VISUS cien. KRISTĪNES KAZAKAS ATSŪTĪTOS DOKUMENTUS
Gribētos piebilst, ka ir interesanti pavērot šo DINAMISKO laikaposmu no 1985.-1996. gadam... GAIDĀM ARĪ FOTO PAR ŠO LAIKU...