Kristines Kazakas (Tarasova) 1996.gada izlaidums DOKUMENTI

Aplieciba par pamatizglitibu.jpg
Atestats par videjo izglitibu.jpg
Atzimju izraksts 1.jpg
Atzimju izraksts 2.jpg
Atzinibas raksts par I vietu fizikas olimpiade.jpg
Diploms fizkultura.jpg
Ielugums_uz_Brazovskas_jubilejas_koncertu.jpg
Lieciba_1c.jpg
Lieciba_1c_-_vacins.jpg
Lieciba_2c.jpg
Lieciba_2c_-_vacins.jpg
Lieciba_3c.jpg
Lieciba_3c_-_vacins.jpg
Lieciba_4c.jpg
Lieciba_4c_-_vacins.jpg
Lieciba_6c.jpg
Lieciba_6c_-_vacins.jpg
Lieciba_7c.jpg
Lieciba_7c_-_vacins.jpg
Lieciba_8a.jpg
Lieciba_8a_-_vacins.jpg
Lieciba_I_kurss.jpg
Lieciba_I_kurss_-_vacins.jpg
Paldies_par_skolas_slavas_kaldinasanu.jpg
Pateiciba_par_sekmem.jpg
Skolnieka_aplieciba.jpg
Skolnieka_aplieciba_2.jpg
Zetonu_vakara_ielugums.jpg
Zetonu_vakara_ielugums_-_vacins.jpg
Zetonu_vakara_programma.jpg
Zetonu_vakara_programma_-_vacins.jpg
Pages:     1