Skolēnu foto

Projekts tapšanas stadijā - te būs mūsu skolas absolventu un arī tagadējo skolēnu 10 labākās bildes, lūgums sazināties ar mani (A.Upenieks)

Mārcis Gaujenietis 2008.g absolvents

Laura Zemīte 11.klases skolniece