Uldis MĀKULIS, 1991. gada absolvents.

Nodarbošanās: Šveices Nacionālā muzeja foto un papīra restaurators Cīrihē. Klases audzinātājas: V. Klučniece, V.Strazda.

Izglītība: beidzis Latvijas mākslas akadēmijas Mākslas vēstures nodaļu.

Absolvējis Āgenskalna koledžas (tā laika skolas nosaukums) eksakto klasi uz divu laikmetu - Padomju Latvijas un atjaunotās brīvās Latvijas- robežas. Atceras spilgtas skolotāju personības, kas ietekmējušas intelektuālo un pasaules redzējumu skolas laikā: ar entuziasmu un talantu apveltīto skolotāju Intu Pīrāgu, M.Brazovsku, A.Klegeri, Ā. Ķiģeli, V.Strazdu, bet jo īpaši zīmēšanas skolotāju Līviju Dižgalvi, kuras iespaidā skolas laikā 7 gadus piedalījies vasaras zīmēšanas un gleznošanas nometnē „Varavīksne”, un arī tāpēc pēc vidusskolas nebija šaubu, ka studijas saistāmas ar mākslu.

Šobrīd dzīvo un strādā Šveicē, Cīrihē. Ir Latvijas kultūras popularizēšanas entuziasts. Tā 2006.gadā ar Ulda iniciatīvu sadarbībā ar Rīgas domi un LR Ārlietu ministriju pie ēkas Cīrihē, kurā 1912.gadā dzīvojuši trimdas dzejnieki Rainis un Aspazija, atklāta piemiņas plāksne, ko veidojis mākslinieks Jānis Strupulis.

Galvenā atziņa- šīs skolas galvenā vērtība ir ļoti prasīgie un talantīgie skolotāji, savukārt skolēniem jābūt gataviem mērķtiecīgam, uz savu nākotni vērstam un motivētam mācību darbam.