Slideshow: 
   
 

1983_10_b_kl_latv_val_kabineta.jpg