Āgenskalna Valsts ģimnāzija

1996. gada 1. septembrī skolai tiek piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss, un tā kļūst par Āgenskalna Valsts ģimnāziju. ĀVģ strādā kvalificēti eksakto un humanitāro mācību priekšmetu skolotāji. Daudzi no viņiem ir saņēmuši valdības apbalvojumus, ir mācību grāmatu un dažādu mācību līdzekļu autori, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un IZM konsultatīvo padomju locekļi. Ģimnāzijā ir: - kabinetu sistēma un radīta bāze zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanai, - senas tradīcijas estētiskajā audzināšanā. Skolā darbojas vairāki kori, vokālais ansamblis, teātra studija, tautas deju kolektīvs, basketbola, volejbola, florbola, aerobikas sekcijas un citi interešu izglītības pulciņi, - labiekārtota dienesta viesnīca /vietu skaits ir ierobežots/, - veiksmīga sadarbības programma kultūras un izglītības jomā ar Inderojas /Norvēģija/ un Kauņas /Lietuva/ ģimnāzijām. 2005./06 mācību gadā Āgenskalna Valsts ģimnāzijā mācās 804 skolēni gandrīz no visiem Latvijas novadiem. ĀVĢ skolēni katru gadu gūst panākumus rajona, valsts, Baltijas un pasaules fizikas, matemātikas, informātikas un ķīmijas u.c. mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, - izmanto iespēju strādāt Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes, Organiskās sintēzes institūta, Rīgas Stradiņa Universitātes, Rīgas Dabas zinību skolas laboratorijās un bibliotēkās. Talantīgākie ģimnāzijas absolventi saņem Rīgas Domes "Zelta stipendijas"