Sporta diena
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
1999-2003
1988-1998
1981-1987
1960-1980
1946-1959
1914-1944
NEZINĀMI
320 GADI
ABSOLVENTI SŪTA
VĒSTURE
2010/2011.gads
Rīgas svētki, lidmašīnas, Swedbank
1.septembris 2010.
Sporta diena 2010. rezultātu tabula * Sporta diena foto 10 klases * Sporta diena foto 11 klases * Sporta diena foto 12 klases * Sporta diena foto proģimnāzija
Skolotāju diena * Skolotāju diena (7.1 datori)
Rudens ĀVĢ 2010 * Rudens Sigulda 2010
Volejbols 2010 Zemgales priekšpilsēta
10 klašu iesvētības 10.6 piektdiena (iesvētības)
7.klašu iesvētības
Valsts svētki (koncerti)
Vēstures konkurss 7. klases (18.novembris)
Enterprising SELF
Zinātņu ietilpīgās ražošanas simulācijas spēle "Fabrikants"
Aerobika vidusskola
Ziemassvētku koncerts
Ievai Drēviņai ?0 & 9.klašu egle...
Ziemassvētki 10.klases * Ziemassvētki 11.klases * Ziemassvētki 12.klases
Skolēnu pašpārvaldes Metodiskā diena 2010
Skolēnu pašpārvaldes Debašu kluba seminārs
Skolēnu mācību firmu tirdziņš
Comenius projekts (Čehija)
Lasām, atklājam un pētām Jāni Akurateru
Žetonu vakars 2011.
Svešvalodu konkurss “VALSTIS UN VALODAS” 2011.
Skola pavasaris 19.03.2011.
Valsts ģimnāzijām - 15! Konference. * Valsts ģimnāzijām - 15! Koncerts.
Lāse 2011. (6.vieta)
Ramonas Ķiesneres izstādes atklāšana
Ātrrakstīšanas konkurss 2011...
Labākais ĀVĢ sportists 2010./2011.
SP vēlēšanas 2011.
Hāgena balva 2011.
Panākumu kliņģeris 2010./2011.
Pēdējais zvans - limuzīni
Pēdējais zvans - ziedi un smaidi
Eksāmenu laiks (pirmā diena)
Eksāmenu laiks (9.klases)
Eksāmenu laiks (11.klases)
Izlaidums 12.klases (E.Vanags, M.Pērkons.....)