Projekts Erasmus+ Sociālā integrācija - pilsoniskā apziņa ĀVĢ

Fotogrāfs Pilmanis Alens