ĀVĢ skolēni, kuri apgūst komerczinības "Līderu dienu" ietvaros, ko organizēja Latvijas Uzņēmējdarbības Menedžmenta akadēmija, apmeklēja Rīgas Ekonomikas augstskolu. Līdera dienu mērķis bija izpētīt uzņēmuma stratēģiju , misiju, mērķus un iegūt vērtīgu informāciju par uzņēmuma etiķetes veidošanu.

Līderu dienas noslēdzās ar katras dalībskolas prezentāciju par tēmu "Esi labākais. Esi atšķirīgs", kur ĀVĢ skolēni izcīnīja "Labākās prezentācijas" balvu.

>>>Foto par pasākumu šeit <<<